వీడియో లారింగోస్కోప్

ఉత్పత్తులు

వీడియో లారింగోస్కోప్

  • అనస్థీషియా వీడియో లారింగోస్కోప్

    అనస్థీషియా వీడియో లారింగోస్కోప్

    వీడియో లారింగోస్కోప్‌లు లారింగోస్కోప్‌లు, ఇవి సులభంగా పేషెంట్ ఇంట్యూబేషన్ కోసం డిస్‌ప్లేలో ఎపిగ్లోటిస్ మరియు ట్రాకియా వీక్షణను చూపించడానికి వీడియో స్క్రీన్‌ను ఉపయోగిస్తాయి.ఊహించిన కష్టతరమైన లారింగోస్కోపీలో లేదా కష్టతరమైన (మరియు విజయవంతం కాని) డైరెక్ట్ లారింగోస్కోప్ ఇంట్యూబేషన్‌లను రక్షించే ప్రయత్నాలలో అవి తరచుగా మొదటి-లైన్ సాధనంగా ఉపయోగించబడతాయి.